חוצצי נירוסטה ע"פ מידה

חוצצים מנירוסטה לשם הפרדה בכיורי נירוסטה, משטחי עבודה ועוד.

מיוצרים ע"פ מידות לקוח.

 

מוצרים דומים